hasło - claim

Kancelaria prawna rynku Life Sciences
Produkty lecznicze | Wyroby medyczne | Kosmetyki | Żywność | Medycyna

O kancelarii

Dobrze rozumiemy potrzeby naszych klientów oraz zmieniający się rynek, na którym działają. Dzielimy się doświadczeniem oraz zaawansowaną wiedzą prawniczą. Rozumiemy potrzebę praktycznej porady prawnej.

Dodajemy wartość podczas całego cyklu życia produktu.

1.
Koncepcja i badania
nad produktem
2.
Przygotowanie
do wejścia na rynek
Launch produktu
3.
Pierwsze wprowadzenie
do obrotu
Komercjalizacja produktu
4.
Komercjalizacja
produktu
Rozwój produktu po launchu
5.
Rozwój produktu
po wprowadzeniu na rynek
6.
Jakość i bezpieczeństwo
produktu
7.
Zakończenie
komercjalizacji
produktu