ALERT PRAWNY

Wyrok TSUE dotyczący warunków uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 30 kwietnia 2020 r. dokonał wykładni art. 3 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. wskazując kryteria kwalifikacji produktu jako chronionego pozostającym w mocy patentem podstawowym. Jest to jeden z warunków uzyskania dodatkowego świadectwa ochronnego.TSUE stwierdził, iż zgodnie z powyższym przepisem produkt jest chroniony pozostającym w mocy patentem podstawowym, jeżeli odpowiada on ogólnej definicji funkcjonalnej zastosowanej w jednym z zastrzeżeń patentu podstawowego i w sposób konieczny wchodzi w zakres wynalazku objętego tym patentem.

Jednakże, zdaniem TSUE, produkt nie jest chroniony pozostającym w mocy patentem, jeżeli mimo że wchodzi w zakres definicji funkcjonalnej zawartej w zastrzeżeniach tego patentu, został on opracowany po dacie dokonania zgłoszenia patentu podstawowego po zakończeniu samodzielnej działalności wynalazczej.

Podstawa prawna: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie C650/17