ALERT PRAWNY

Brak zmian w zakresie regulacji farmaceutycznych i refundacyjnych w ramach Tarczy antykryzysowej 4.0

24 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, stanowiąca kolejną tzw. „Tarczę antykryzysową”.Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany przede wszystkim w zakresie regulacji związanych z prawem pracy, procedurą zgłaszania wniosków o wsparcie finansowe ze strony Skarbu Państwa czy w przedmiocie dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.

Przyjęta przez Sejm RP ustawa nie ingeruje jednak w obecnie obowiązujące przepisy Prawa farmaceutycznego, jak również nie zmienia regulacji w zakresie postępowań refundacyjnych, w tym m. in. w kwestii przedłużonego terminu obowiązywania obwieszczeń i decyzji refundacyjnych. Tym samym, Tarcza antykryzysowa 4.0 nie zmienia przyjętego w związku z epidemią rozwiązania, iż lista leków refundowanych z dnia 1 marca 2020 r. będzie obowiązywała do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).Pliki do ściągnięcia