ALERT PRAWNY

Ruszają wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej

W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych oraz w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych.



Rozporządzenia wyznaczają sądy, które zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2020 r., poz. 288), będą wyłącznie uprawnione do orzekania w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Przedmiotowe wydziały ustanowione zostały w sądach okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie oraz Poznaniu, a sądami apelacyjnymi właściwymi ds. własności intelektualnej będą sądy w Warszawie i Poznaniu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1152) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1151).