ALERT PRAWNY

Ustawa o Funduszu Medycznym

W dniu 20 października 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę o Funduszu Medycznym.Głównym założeniem ustawy jest utworzenie Funduszu Medycznego, którego celem jest poprawa zdrowia i jakości życia Polaków poprzez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania niektórych obszarów służby zdrowia jak profilaktyka wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich czy też poprawa infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych.

Ustawa nowelizuje zarazem Ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych m. in. poprzez wprowadzenie pojęć technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz technologii lekowej wysokim poziomie innowacyjności oraz ustalenie zasad ich refundacji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 października o Funduszu Medycznym