ALERT PRAWNY

Ustawa o zawodzie farmaceuty

W dniu 28 października 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zawodzie farmaceuty.Ustawa ma na celu m.in. wprowadzenie zasady samodzielności farmaceuty w wykonywaniu zawodu oraz umożliwienie farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak opieka farmaceutyczna czy możliwość podania produktu leczniczego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta.

Ustawa została przekazana do Senatu w celu dalszych prac.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zawodzie farmaceuty