ALERT PRAWNY

Zmiany w przepisach prawa związane z COVID-19

W dniu 3 listopada 2020 roku Prezydent podpisał ustawę zmieniającą szereg ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.Wskazaną ustawą wprowadzono między innymi tzw. „klauzulę dobrego samarytanina”,  ustawowy nakaz zakrywania ust i nosa, a także możliwość wykonywania, za zgodą pracodawcy, pracy zdalnej przez osoby poddane obowiązkowej kwarantannie.

Ponadto umożliwiono wydłużenie terminu realizacji recepty na określone produkty lecznicze do 150 dni od daty jej wystawienia przez lekarza, nostryfikację dyplomów lekarskich, kierowanie do pracy studentów medycyny oraz dopuszczenie do pracy lekarzy, którzy nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza.

Ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Wskazane zmiany wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19