ALERT PRAWNY

Kontakt z URPL w trakcie epidemii Covid -19

12 listopada 2020 r. Dyrektor Generalny URPL wydał komunikat informujący o tym, że w związku z panującą w kraju epidemią Covid-19 i skierowaniem pracowników administracji publicznej do wykonywania pracy zdalnej, podmioty odpowiedzialne proszone są o kontakt z Urzędem za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), celem zminimalizowania obiegu dokumentów w postaci papierowej.Powyższe nie znosi jednak szczególnych wymogów co do formy składanych dokumentów, np. obowiązku stosowania platformy Common Electronic Submission Platform (CESP).