LEGAL ALERT

Specialised courts for intellectual property are launched

On 1 July 2020, the regulations of the Minister of Justice of 29 June 2020 on the transfer of recognition of intellectual property cases from the jurisdiction of some district courts to other district courts and on the transfer of recognition of intellectual property cases from the jurisdiction or part of the jurisdiction of some courts of appeal to other courts of appeal entered into force.Rozporządzenia wyznaczają sądy, które zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2020 r., poz. 288), będą wyłącznie uprawnione do orzekania w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Przedmiotowe wydziały ustanowione zostały w sądach okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Lublinie oraz Poznaniu, a sądami apelacyjnymi właściwymi ds. własności intelektualnej będą sądy w Warszawie i Poznaniu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1152) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1151).