LEGAL ALERT

Act on the pharmacist profession

On November 27, 2020, the Senate of the Republic of Poland passed the amendments to the act on the pharmacist profession adopted by the Sejm of the Republic of Poland on October 28, 2020.W ramach 14 zmian przyjętych przez Senat, między innymi: (a) rozszerzono katalog czynności podejmowanych w ramach świadczenia opieki farmaceutycznej o przeprowadzanie szczepień ochronnych, (b) wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów, (c) wyłączono możliwość odmowy wydania przez farmaceutę niektórych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, (d) wprowadzono gradację środków stosowanych w razie naruszeń przepisów o obrocie produktami leczniczymi, w tym w szczególności przewidziano, iż unieruchomienie placówki będzie następowało dopiero w przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie.

Ustawa została przekazana do Sejmu w celu dalszych prac.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zawodzie farmaceuty.