LEGAL ALERT

Launch of the Polish Clinical Trials Network

11 March 2021. The Medical Research Agency announced the signing of an agreement to establish the first Polish Clinical Trials Network (PSBK).Uruchomienie PSBK ma przyczynić się przede wszystkim do zwiększenia dostępności do innowacyjnych terapii dla pacjentów oraz wdrożenia i ujednolicenia systemów rozwiązań  jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce.

Jak wskazano w komunikacie, podpisanie Porozumienia PSBK to kolejny kluczowy etap dla rozwoju polskich ośrodków badań klinicznych, w tym ich promocji zarówno na arenie krajowej jak i  międzynarodowej.

Podstawa: Komunikat Agencji Badań Medycznych z dnia 11 marca 2021 r.