LEGAL ALERT

Vaccination Compensation Fund

On April 9, 2021 a draft act amending the Act on Prevention and Combating Infections and Infectious Diseases in Humans, and some other acts, appeared in the website of the Government Legislation Center.Projektowana Ustawa przewiduje m. in.  powołanie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych z którego finansowane będą świadczenia pieniężne w związku z zaistniałymi u pacjentów niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Zgodnie z założeniem projektu Ustawy świadczenia kompensacyjne mają obejmować szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzane po dniu 26 grudnia 2020 r, a także inne szczepienia ochronne przeprowadzane od dnia 1 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych.

Podstawa prawna: Projekt ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345565/katalog/12779735#12779735