LEGAL ALERT

Forecasting the demand for medicinal products

On June 3, 2021, the European Medicines Agency released on its website a document containing recommendations to support forecasting the demand for medicinal products for human use across the European Union, as well as at the national level, in emergency situations such as the Covid - 19 pandemic.Przedstawiona w dokumencie metodologia przewidywania zapotrzebowań na leki została oparta na doświadczeniach organów unijnych uzyskanych po pierwszej fali pandemii, a przewidziane w nim zalecenia mają pomóc przede wszystkim w zabezpieczeniu potrzeb pacjentów na wypadek dalszego rozwoju pandemii Covid -19, jak również innych sytuacji kryzysowych.

Podstawa: Dokument Europejskiej Agencji Leków z dnia 3 czerwca 2021 r. na temat prognozowania zapotrzebowania na produkty lecznicze w UE/EOG, https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-regulators-develop-recommendations-forecast-demand-medicines.