LEGAL ALERT

Draft amendment to the Act on drug reimbursement

The List of legislative and program works of the Council of Ministers was updated with information about works on the draft act amending the act on the reimbursement of drugs, foodstuffs for particular nutritional uses and medical devices as well as some other acts.Projektowana ustawa ma wprowadzić szereg bardzo istotnych modyfikacji w zasadach refundacji produktów leczniczych, których skutki dotkną zarówno pacjentów jak i producentów leków. Wśród postulowanych zmian znajduje się m.in.:

  • zmiana sposobu tworzenia całkowitego budżetu na refundację,
  • wprowadzenie instytucji tajemnicy refundacyjnej,
  • zmiana częstotliwości ogłaszania obwieszczenia refundacyjnego z raz na dwa miesiące na raz na trzy miesiące,
  • zmiana formy ustalania treści programów lekowych – poprzez ich ogłaszanie w formie obwieszczenia, a nie, jak dotychczas, jako załączniki do decyzji refundacyjnej,
  • wprowadzenie możliwości przeniesienia wydanej decyzji refundacyjnej na inny podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu, na rzecz którego dotychczas była wydana decyzja.

Projekt ma zostać przyjęty w II lub III kwartale 2021 r.

Podstawa:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw – Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (kprm.gov.pl)