Jak działamy

Zespół

Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo medyczne, farmaceutyczne oraz prawo pracy. Aktywnie rozwija praktykę zawodową w tych sektorach.

W codziennej praktyce przygotowuje opinie prawne z zakresu prawa pracy oraz prawa farmaceutycznego oraz dokonuje analizy umów. Ponadto interesuje się szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu prawa medycznego.

Posługuje się biegle językiem angielskim. Zna również język niemiecki.

Obecnie aplikantka radcowska odbywająca obecnie szkolenie zawodowe przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów była zaangażowana w działalność stowarzyszenia studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego All in UJ. Podjęła również studia na Malcie w ramach programu Erasmus+, gdzie na Uniwersytecie Maltańskim poszerzała wiedzę z zakresu filologii angielskiej oraz prawa międzynarodowego. We wrześniu 2023 r. ukończyła studia podyplomowe  „prawo medyczne i bioetyka” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w krakowskich kancelariach prawnych oraz w międzynarodowej firmie na Malcie.