Jak działamy

Zespół

W codziennej praktyce zajmuje się przygotowywaniem opinii z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego, w tym analizą i sporządzaniem umów. Interesuje się również zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej, prawem karnym i alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, w szczególności mediacją.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Związana z Kancelarią DBS od 2022 roku.

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W trakcie studiów była zaangażowana w działalność Koła Naukowego Logiki TBSP UJ. Obecnie aplikantka odbywająca szkolenie zawodowe przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w krakowskich kancelariach prawnych.