W dniu 28 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID- 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112), uchwalona przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 4 listopada 2020 r.

Powodem opóźnienia publikacji Ustawy było przyjęcie jej przez Sejm w odmiennym brzmieniu niż zakładano, w zakresie dodatku do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W związku z powyższym, przed opublikowaniem Ustawy w Dzienniku Ustaw, Sejm przyjął Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2113), za pośrednictwem której pozbawił osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych dodatku do wynagrodzenia. Powyższa Ustawa została następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw w tym samym dniu, co nowelizowana Ustawa, tj. 28 listopada 2020 r. W ten sposób przepis przewidujący dodatek do wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie wszedł w życie.

Ustawy weszły w życie dzień po ogłoszeniu, tj. 29 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2112), Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2113).