Jesteśmy zespołem prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Łączymy zaawansowaną wiedzę prawniczą z doświadczeniem wynikającym z wieloletniej i bogatej praktyki w obsłudze prawnej międzynarodowych korporacji oraz krajowych przedsiębiorców.

Od ponad 15 lat prawnicy Kancelarii świadczą bieżącą i kompleksową obsługę prawną jednej z największych światowych korporacji farmaceutycznych. Do grona stałych Klientów Kancelarii należą również podmioty z branży PR, sektora usług medycznych oraz deweloperzy. Kancelaria doradza również osobom indywidualnym.

Wspieramy naszych Klientów w realizacji różnorodnych projektów biznesowych – projektów inwestycyjnych, projektów związanych z wprowadzaniem nowych produktów lub usług, kampanii promocyjnych, programów badawczych. Opracowujemy projekty umów, różnorodnych porozumień, jak również wspieramy Klientów w negocjacjach. Z sukcesem reprezentowaliśmy Klientów w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych, również w ramach sporów prowadzonych równolegle w różnych jurysdykcjach. Udzielaliśmy wsparcia prawnego wielu organizacjom gospodarczym w ramach kompleksowych procesów przekształceniowych, takich jak prywatyzacje, restrukturyzacje, przekształcenia własnościowe oraz w procesach likwidacyjnych.

Zespół tworzą radcy prawni, którzy przez wiele lat pełnili również funkcje menadżerskie w strukturach organizacyjnych naszych Klientów odpowiadając za sferę prawną prowadzonej przez nich działalności, a także radcy prawni, którzy doświadczenie zdobywali w wiodących krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych lub jako prawnicy wewnętrzni podmiotów gospodarczych. Z Kancelarią współpracuje grono stałych doradców podatkowych, rzeczników patentowych, ekspertów oraz prawników specjalizujących się w komplementarnych dziedzinach prawa.

Kancelaria angażuje się w działalność pro bono, wspierając fundacje działające w obszarze zdrowia publicznego.


Naszą misją jest zapewnienie Klientom Kancelarii

bezpieczeństwa prawnego w realizacji zamierzonych przez nich celów biznesowych.

Zapraszamy do współpracy !

Nasz zespół

Henryk Dobrzański

Henryk Dobrzański

Radca Prawny.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację radcowską.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, prawie pracy, w zagadnieniach dotyczących nieruchomości oraz we wszelkich dziedzinach prawa związanych z działalnością gospodarczą. Rozwijał i poszerzał swoje kwalifikacje pełniąc obowiązki radcy prawnego oraz szefa obsługi prawnej w dużych podmiotach gospodarczych, a od 1990 roku świadczy pomoc prawną w ramach kancelarii radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie procesowe, nabyte w prowadzonych postępowaniach sądowych i administracyjnych, z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. Pełnił funkcje likwidatora przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego oraz członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i spółek prywatnych.

Od roku 2004 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Dobrzański, Bzymek-Waśniewska, Sroka-Maleta.

Świadczy pomoc również w języku angielskim.

Agata Bzymek-Waśniewska

Agata Bzymek-Waśniewska

Radca Prawny.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację radcowską.

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz prawie pracy. Posiada bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy, obsłudze prawnej działań reklamowych i promocyjnych oraz dystrybucji i logistyce, compliance, a także w reprezentacji przed sądami oraz organami administracji. Rozwija praktykę w dziedzinie postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w krakowskiej kancelarii prawnej – Biuro Prawne i Konsultingowe Uni-Lex Sp. z o.o. a następnie przez 11 lat pracowała jako prawnik wewnętrzny w jednej z największych firm farmaceutycznych w Polsce, przechodząc kolejne szczeble kariery.

Od 2004 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Dobrzański, Bzymek-Waśniewska, Sroka-Maleta.

Prowadziła liczne szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego, compliance oraz prawa pracy.

Marta Sroka-Maleta

Marta Sroka-Maleta

Radca Prawny.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację sądową. Odbyła studia podyplomowe z zakresu prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz prawie własności intelektualnej. Od ponad 15 lat świadczy bieżącą pomoc prawną na rzecz podmiotów z sektora farmaceutycznego. Rozwija również praktykę w dziedzinie postępowań sądowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej, w tym doradztwie na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa konkurencji, obsłudze prawnej umów gospodarczych oraz projektów biznesowych, reprezentacji przed sądami i organami administracji. Doświadczenie zdobywała w renomowanych, krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych, w departamentach prawa gospodarczego oraz Life Science (CMS Cameron McKenna, Chałas i Wspólnicy, Baker & McKenzie). Pracowała także jako prawnik wewnętrzny w wiodącym koncernie farmaceutycznym, świadcząc usługi zarówno na rzecz polskich jak i zagranicznych spółek wchodzących w skład grupy.

Od 2012 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Dobrzański, Bzymek-Waśniewska, Sroka-Maleta.

Prowadziła otwarte szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego.

Świadczy pomoc prawną również w języku angielskim.

Katarzyna Kroner

Katarzyna Kroner

Radca Prawny.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła szkolenie zawodowe przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, a także studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na rzecz spółek kapitałowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, a także prawie medycznym. Posiada doświadczenie procesowe.

Jest członkiem założycielem kilku stowarzyszeń, w tym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Prowadzi prawniczego bloga dotyczącego wyrobów medycznych http://wyrobymedyczneokiemtemidy.pl/

Posługuje się językiem angielskim.

Joanna Mączko

Joanna Mączko

Radca Prawny.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Ukończyła szkolenie zawodowe przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Studenckiej Poradni Prawnej przy Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego oraz w kancelarii specjalizującej się w prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie konkurencji. Rozwija praktykę na gruncie prawa farmaceutycznego. Posiada doświadczenie procesowe.

Posługuje się językiem angielskim.

Andrzej Siwiec

Andrzej Siwiec

Radca prawny.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

W trakcie studiów działał w Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym jednego z największych polskich szpitali klinicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru prawa medycznego i farmaceutycznego. Jest również autorem publikacji naukowych z zakresu tych dziedzin prawa.

Posługuje się językiem angielskim.

Karolina Bobrowska

Karolina Bobrowska

Aplikantka radcowska.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie aplikantka radcowska odbywająca szkolenie zawodowe przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Interesuje się prawem cywilnym i prawem pracy, a także prawem umów.

Posługuje się językiem angielskim.

Maciej Adamczyk

Karolina Bobrowska

Aplikant radcowski.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie aplikant radcowski odbywający szkolenie zawodowe przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale prawnym jednego z czołowych polskich przedsiębiorstw zajmujących się generalnym wykonawstwem robót budowlanych oraz w kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Interesuje się prawem cywilnym, prawem budowlanym i ochroną danych osobowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Adrian Chodyna

Karolina Bobrowska

Asystent radcy prawnego.

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Interesuje się prawem cywilnym, prawem własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim.

Posługuje się językiem angielskim.

Konstancja Bejm

Konstancja Bejm

Obsługa sekretariatu Kancelarii.

Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kancelaria oferuje

pomoc prawną z zakresu:

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą zakresu pomocy prawnej Kancelarii DBS w następująych obszarach:

 

prawa farmaceutycznego

Od ponad 15 lat prawnicy Kancelarii prowadzą bieżącą i kompleksową obsługę jednej z największych światowych korporacji farmaceutycznych. Kancelaria posiada więc unikatowe doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa farmaceutycznego, a także z obszaru refundacji leków.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Opinie prawne oraz analizy wraz z praktycznymi rekomendacjami działania na gruncie prawa farmaceutycznego (dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz zmiany porejestracyjne, wytwarzanie i import produktów leczniczych, obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi)
 • Analizy w zakresie strategii refundacyjnych dla produktów leczniczych oraz wsparcie prawne w postępowaniach z obszaru refundacji prowadzonych przez Ministra Zdrowia
 • Doradztwo w zakresie zasad reklamy i promocji produktów leczniczych
 • Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej produktów leczniczych
 • Doradztwo w zakresie importu równoległego – zarówno w obszarze regulacyjnym jak i ochrony własności intelektualnej
 • Prawną weryfikację projektów reklam oraz kampanii promocyjnych
 • Prawną weryfikację umów właściwych dla sektora farmaceutycznego, w tym w obrocie międzynarodowym
 • Obsługę prawną badań klinicznych i innych projektów badawczych
 • Reprezentację w kontaktach z organami regulacyjnymi oraz organami nadzoru (MZ, URPL, GIF, WIF)

 

prawo wyrobów medycznych

Prawnicy Kancelarii od wielu lat prowadzą obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących obrót wyrobami medycznymi, wspierając swoich Klientów w projektach z obszaru prawa wyrobów medycznych.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Opinie prawne w zakresie wymogów prowadzenia obrotu wyrobami medycznymi (wytwarzanie, import, dystrybucja)
 • Doradztwo w zakresie zasad reklamy i promocji wyrobów medycznych
 • Prawną weryfikację umów, których przedmiotem jest obrót wyrobami medycznymi
 • Reprezentację w postępowaniach przed Prezesem URPL
 • Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wyrobów medycznych

 

prawo żywnościowe i kosmetyczne

Kancelaria prowadziła obsługę prawną wielu projektów dotyczących suplementów diety oraz produktów kosmetycznych. Prawnicy Kancelarii doradzali w kwestiach związanych z obrotem oraz promocją produktów z tych kategorii.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Opinie prawne w zakresie wymogów prowadzenia obrotu suplementami diety oraz produktami kosmetycznymi
 • Doradztwo w zakresie zasad reklamy i promocji żywności, w tym suplementów diety oraz produktów kosmetycznych
 • Doradztwo w zakresie właściwego oznakowania suplementów diety oraz produktów kosmetycznych, w tym zapewnienia, że oznakowanie nie będzie wprowadzało w błąd
 • Prawną weryfikację umów, których przedmiotem jest obrót żywnością, w tym suplementami diety, oraz produktami kosmetycznymi
 • Reprezentację w postępowaniach przed organami Inspekcji Sanitarnej
 • Wsparcie prawne przeciwdziałania niezgodnemu z prawem wprowadzaniu do obrotu produktów

 

prawo medyczne

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych. Zrealizowaliśmy szereg projektów wsparcia prawnego dotyczących zagadnień z zakresu udzielenia świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, komercyjnych świadczeń zdrowotnych jak i innych aspektów działalności szpitalnej i ambulatoryjnej.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Opinie prawne w zakresie wymogów prowadzenia różnych form działalności leczniczej
 • Przygotowanie dokumentacji koniecznej do prowadzenia podmiotu leczniczego
 • Doradztwo prawne w zakresie zasad wykonywania zawodów medycznych oraz praw pacjenta
 • Prawną weryfikację umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych zarówno w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jak i dotyczących komercyjnych świadczeń zdrowotnych
 • Wsparcie działalności naukowej i badawczej podmiotów leczniczych oraz lekarzy, w tym weryfikację umów o prowadzenie badań klinicznych

prawo własności intelektualnej oraz konkurencji

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji podmiotów z sektora farmaceutycznego w sporach sądowych z zakresu prawa patentowego, znaków towarowych jak i nieuczciwej konkurencji. Prawnicy Kancelarii mogą się poszczycić szeregiem korzystnych rozstrzygnięć sądowych oraz skutecznym współdziałaniem z zagranicznymi kancelariami w ramach sporów toczących się równolegle w większej ilości jurysdykcji.  Posiadamy także unikatowe doświadczenie we wsparciu prawnym projektów wprowadzania do obrotu nowych produktów i kampanii dystrybucyjno-promocyjnych, w tym w zakresie umów przeniesienia praw własności przemysłowej i umów licencyjnych dotyczących produktów leczniczych oraz suplementów diety.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Opinie prawne z zakresu prawa własności intelektualnej
 • Sporządzanie lub opiniowanie projektów umów przeniesienia praw własności przemysłowej, umów licencyjnych, umów dotyczących ‘know-how’, umów dystrybucyjnych
 • Zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa patentowego, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji

 

prawo nieruchomości

Prawnicy Kancelarii od wielu lat świadczą pomoc prawną na rzecz firm działających na rynku nieruchomości, w tym deweloperów. Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej związanej z realizacją inwestycji, obrotu nieruchomościami, regulacji stanów prawnych nieruchomości, a także wsparcia prawnego w zarządzaniu nieruchomościami. Prowadziliśmy liczne postępowania sądowe z zakresu prawa rzeczowego oraz reprezentowaliśmy Klientów w sporach z obszaru gospodarki nieruchomościami.

W tym obszarze praktyki Kancelaria oferuje:

 • Regulacje stanów prawnych nieruchomości
 • Bieżące doradztwo w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych
 • Sporządzanie umów sprzedaży nieruchomości, dzierżawy, najmu, umów na realizację procesów budowlanych
 • Pomoc prawną w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • Reprezentację inwestorów w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją robót budowlanych

 

prawo pracy

Od ponad 15 lat prawnicy Kancelarii świadczą bieżącą i kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy na rzecz pracodawców, w których zatrudnienie sięga kilkuset osób. Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu zbiorowego prawa pracy.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Doradztwo prawne w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy na tle powszechnie obowiązujących przepisów, jak i przepisów zakładowych
 • Opinie prawne, analizy wraz z praktycznymi rekomendacjami w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych i outsourcingu pracowników
 • Tworzenie i wdrażanie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu socjalnego oraz układów zbiorowych pracy
 • Wsparcie działań pracodawcy w relacjach z przedstawicielami pracowników, w tym uczestnictwo w konsultacjach i negocjacjach
 • Reprezentację w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy
 • Przeprowadzenie audytów z zakresu spraw pracowniczych

 

prawo spółek handlowych

Prawnicy Kancelarii udzielali wsparcia prawnego organizacjom gospodarczym w ramach kompleksowych procesów przekształceniowych, takich jak prywatyzacje, restrukturyzacje, przekształcenia własnościowe, a także pełnili funkcje likwidatorów. Świadczą także bieżącą obsługę spółek w zakresie spraw korporacyjnych.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Kompleksową obsługę korporacyjną spółek
 • Pomoc prawną w procesie tworzenia, przekształcania, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego
 • Przygotowywanie dokumentacji rejestrowej
 • Przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów, statutów
 • Przygotowywanie projektów uchwał organów spółek
 • Obsługę prawną walnych zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów
 • Opracowywanie lub opiniowanie wszelkiego rodzaju dokumentów korporacyjnych

 

prawo cywilne

Od początku swojej działalności Kancelaria świadczy usługi z zakresu kompleksowego doradztwa prawnego w obszarze prawa cywilnego materialnego oraz procesowego. W ramach świadczonych usług prawnicy Kancelarii proponują Klientom rozwiązania prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb i założeń biznesowych, zapewniając bezpieczeństwo prawne realizowanych projektów.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Opiniowanie lub opracowywanie projektów umów oraz wszelkiego rodzaju porozumień, wsparcie w negocjacjach
 • Doradztwo prawne w przedmiocie projektowanych przedsięwzięć
 • Opinie prawne w przedmiocie zagadnień z obszaru prawa cywilnego
 • Zastępstwo procesowe Klienta w sporach z obszaru prawa cywilnego

prawo administracyjne

Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentowaniu stron w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa farmaceutycznego, żywnościowego, jak również prawa nieruchomości oraz ochrony środowiska.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Doradztwo prawne, w tym sporządzanie opinii prawnych, analiz wraz z praktycznymi rekomendacjami
 • Reprezentację Klienta w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych

 

prawo ochrony danych osobowych (RODO)

Prawnicy Kancelarii świadczą kompleksowe usługi w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, które zostały wprowadzone na mocy tzw.  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Naszym celem jest, aby w Państwa przedsiębiorstwie funkcjonowały procedury oraz rozwiązania techniczne (informatyczne) zapewniające skuteczną kontrolę dostępu do danych, ochronę poufności i integralności danych oraz zapewniające skuteczne zniszczenie lub usunięcie  danych po ich ostatecznym wykorzystaniu.

W ramach naszej usługi wskazujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne, organizacyjne i informatyczne oraz wprowadzamy je do stosowania w organizacjach Klientów.

Przy realizacji tych usług prawników wspierają doświadczeni specjaliści IT ds. bezpieczeństwa danych.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Przeprowadzenie audytu stosowanych rozwiązań w zakresie danych osobowych
 • Przeprowadzenie wstępnej analizy ryzyka, która wykaże w jakich obszarach należy wprowadzić zmiany
 • Przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (w szczególności polityk, procedur postępowania i odpowiednich umów, a także nowych klauzul zgód czy klauzul informacyjnych, etc.)
 • Współpracę z wyspecjalizowanym podmiotem (specjaliści IT ds. bezpieczeństwa danych) w zakresie wdrożenia środków technicznych (IT) w niezbędnym zakresie
 • Szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego postępowania podczas przetwarzania przez nich danych osobowych

 

postępowania sądowe w sprawach gospodarczych

Z sukcesem reprezentowaliśmy Klientów w licznych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych (w tym z zakresu prawa patentowego, prawa konkurencji, prawa pracy, prawa handlowego), jak również windykacji. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw w ramach sporów prowadzonych równolegle w różnych jurysdykcjach.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Opracowanie kompleksowej strategii procesowej, w tym w szczególności ocena zasadności wszczęcia postępowania wraz  z oceną ryzyka i wskazaniem przewidywanych skutków proponowanych działań
 • Zastępstwo prawne Klienta w postępowaniach gospodarczych we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym
 • Reprezentację Klienta na etapie postępowania egzekucyjnego

 

compliance

Mając na uwadze możliwość wystąpienia ryzyka związanego ze skomplikowaniem i wielością obowiązujących regulacji prawnych oraz regulacji wewnętrznych organizacji korporacyjnych prawnicy Kancelarii świadczą również usługi z zakresu wsparcia compliance.

W tym obszarze praktyki, Kancelaria oferuje:

 • Identyfikację ryzyk związanych ze zgodnością prowadzonej działalności gospodarczej z prawem
 • Opracowywanie polityk, procedur, regulaminów
 • Przeprowadzanie audytów i kontroli compliance

 

Aktualności prawnicze

2019-06-14
Aktualności DBS
Rankingi - Kancelaria DBS rekomendowana w dziedzinie prawo farmaceutyczne i medyczne w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej więcej
2019-06-07
Aktualności prawnicze, czerwiec 2019
Prawo farmaceutyczne, Prawo medyczne, Prawo zamówień publicznych - Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy istotną decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie dokonywania przez szpitale zamówień na produkty lecznicze więcej
2019-05-10
Aktualności prawnicze, maj 2019
Prawo ochrony danych osobowych - Pierwsza kara finansowa nałożona przez organ nadzorczy więcej
2019-04-25
Aktualności prawnicze, kwiecień 2019
Prawo farmaceutyczne - Wpływ Brexitu na import równoległy produktów leczniczych więcej
2019-03-25
Aktualności prawnicze, marzec 2019
Prawo spółek - Radca prawny zgłosi sprawozdanie finansowe w imieniu spółki. więcej
2019-03-05
Aktualności prawnicze, marzec 2019
Prawo medyczne, Prawo farmaceutyczne, Zamówienia publiczne - W ostatnich dniach opublikowane zostało uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27.11.2018 r., który utrzymał w mocy istotną dla podmiotów leczniczych oraz pacjentów decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. więcej
2019-02-18
Aktualności prawnicze, luty 2019
Prawo ochrony danych osobowych - W Europie nakładane są kolejne kary finansowe za nieprzestrzeganie RODO. więcej
2019-01-31
Aktualności prawnicze, styczeń 2019
Prawo kosmetyczne - 1 stycznia br. weszła w życie ustawa z 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych. Ustawa reguluje kwestie związane z wytwarzaniem produktów kosmetycznych i udostępnianiem ich na rynku. więcej
2018-12-21
Aktualności prawnicze, grudzień 2018
Prawo farmaceutyczne, Prawo medyczne, Zamówienia publiczne - Szpital może w opisie przedmiotu zamówienia wskazać konkretny produkt leczniczy poprzez określenie jego nazwy handlowej (znaku towarowego), w celu kontynuacji terapii pacjentów tym lekiem, jeżeli jest to uzasadnione względami medycznymi. więcej
2018-04-24
Aktualności prawnicze, kwiecień 2018
Prawo farmaceutyczne - Nowe zasady wystawiania i realizacji recept – brak wskazania poziomu odpłatności na recepcie nie przekreśla szans na jej realizację. więcej
2017-06-01
Aktualności prawnicze, czerwiec 2017
Prawo farmaceutyczne - Apteka dla aptekarza - zmiany w zasadach uzyskiwania i przenoszenia zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. więcej
2016-10-01
Aktualności prawnicze, październik 2016
Prawo pracy - Warunki zasądzenia odszkodowania z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia lub dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia więcej
2016-09-01
Aktualności prawnicze, wrzesień 2016
Prawo cywilne - Nowa forma czynności prawnej - dokumentowa (SMS i e-mail) więcej
2016-08-01
Aktualności prawnicze, sierpień 2016
Prawo zamówień publicznych - Zmiany w prawie zamówień publicznych więcej
2016-07-01
Aktualności prawnicze, lipiec 2016
Prawo farmaceutyczne - Zmiana Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej więcej
2016-06-01
Aktualności prawnicze, czerwiec 2016
Prawo farmaceutyczne i refundacja - zmiany w zasadach substytucji aptecznej, o nowej treści wniosków refundacyjnych, o bezpłatnych lekach '75plus' więcej
2016-05-01
Aktualności prawnicze, maj 2016
Prawo farmaceutyczne - Reklama skojarzeniowa jako niedozwolona reklama apteki więcej
2016-04-01
Aktualności prawnicze, kwiecień 2016
Prawo medyczne i refundacja - Wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób po ukończeniu 75 roku życia więcej
2016-03-24
Radosnych Świąt!
- więcej
2016-03-01
Aktualności prawnicze, marzec 2016
Prawo własności przemysłowej - zmiany zasad udzielania praw ochronnych na znaki towarowe - nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej więcej
2016-02-01
Aktualności prawnicze, luty 2016
Prawo pracy - prawo pracodawcy do kontrolowania korespondencji służbowej pracownika więcej
2016-01-01
Aktualności prawnicze, styczeń 2016
Prawo medyczne/farmaceutyczne - pielęgniarki i położne jako potencjalni adresaci reklamy leków na receptę więcej
2015-12-01
Aktualności prawnicze, grudzień 2015
- więcej
2015-11-01
Aktualności prawnicze, listopad 2015
- więcej

Kontakt

Kancelaria Dobrzański Bzymek-Waśniewska Sroka-Maleta Kancelaria Radców Prawnych s.c.
Adres: ul. Długa 4/6
31-146 Kraków

Tel/Fax: +48 12 410 05 25
adres e-mail: kancelaria@kancelariadbs.pl

NIP 675-130-30-81
Regon 356784135