Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, prowadzenie apteki ogólnodostępnej w formie franczyzy co do zasady nie jest sprzeczne z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i wymaga oceny w danej sprawie.

Powyższe twierdzenie wynika z odpowiedzi udzielonej przez Ministra Zdrowia w dniu 17 stycznia 2021 r. na dwie poselskie interpelacje dotyczące przedmiotowego zagadnienia. W ocenie Ministra Zdrowia, prowadzenie apteki ogólnodostępnej w formie franczyzy jest okolicznością faktyczną, którą organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej powinny wziąć pod uwagę przy ocenie, czy doszło do naruszenia ograniczeń koncentracyjnych wynikających z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 99 ust. 3a ustawy Prawo farmaceutyczne. O ile zatem powyższe wymogi zostały spełnione, prowadzenie apteki ogólnodostępnej w formie franczyzy nie narusza przepisów Prawa farmaceutycznego, gdyż forma prowadzenia tego typu działalności jest zagadnieniem cywilnoprawnym i nie stanowi materii regulowanej przez Prawo farmaceutyczne.

Podstawa:
Interpelacja nr 16807 – tekst (sejm.gov.pl) Interpelacja nr 15994 – tekst (sejm.gov.pl) i15994-o1.pdf (sejm.gov.pl) i16807-o1.pdf (sejm.gov.pl)