Zgodnie z wyrokiem Sądu UE z 10 lutego 2021 r. w sprawie T – 98/20 w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy „Medical Beauty Research” znak ten ma charakter opisowy, dlatego też nie powinien zostać zarejestrowany.

Zdaniem Sądu UE, sporny znak składa z trzech słów, z których każde ma charakter opisowy. Co więcej, taki sam charakter ma również ich zestawienie. Sąd UE zgodził się również z EUIPO, iż sporny znak nie ma charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, ponieważ właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał sporne oznaczenie jak slogan reklamowy zawierający informacje o tym, że oznaczone nim produkty i usługi powstały w wyniku badań medycznych mających na celu poprawę urody, ale nie będzie identyfikował ich z konkretnym pochodzeniem produktów.

Podstawa prawna: Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 10 lutego 2021 r. w sprawie T – 98/20.