11 marca 2021 r. Agencja Badań Medycznych poinformowała o podpisaniu porozumienia w sprawie utworzenia pierwszej Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK).

Uruchomienie PSBK ma przyczynić się przede wszystkim do zwiększenia dostępności do innowacyjnych terapii dla pacjentów oraz wdrożenia i ujednolicenia systemów rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce.

Jak wskazano w komunikacie, podpisanie Porozumienia PSBK to kolejny kluczowy etap dla rozwoju polskich ośrodków badań klinicznych, w tym ich promocji zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

Podstawa: Komunikat Agencji Badań Medycznych z dnia 11 marca 2021 r.