Od dnia 17 marca 2021 r. zgłaszający ubiegający się o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy oraz prawa ochronnego na znak towarowy w UPRP mają możliwość skorzystania z przyspieszonego trybu rozpatrywania zgłoszeń (tryb Fast Track).

Zgłoszenia w trybie przyspieszonym można dokonać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego. Aby zgłoszenie mogło zostać rozpoznane w trybie Fast Track winno spełniać warunki określone na stronie UPRP.

W przypadku stwierdzenia przez UPRP, że zgłoszenie przestało spełniać warunki dotyczące trybu Fast Track będzie ono wyłączone spod tego trybu i dalej będzie rozpatrywane w trybie zwykłego postępowania. UPRP poinformuje o fakcie wyłączenia z trybu Fast Track na piśmie.

Podobny tryb przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń od niedawna funkcjonuje także w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Źródło: Komunikat UPRP dostępny pod linkiem https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb- fast-track