9 kwietnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana Ustawa przewiduje m. in. powołanie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych z którego finansowane będą świadczenia pieniężne w związku z zaistniałymi u pacjentów niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

Zgodnie z założeniem projektu Ustawy świadczenia kompensacyjne mają obejmować szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzane po dniu 26 grudnia 2020 r., a także inne szczepienia ochronne przeprowadzane od dnia 1 stycznia 2022 r.

Projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych.

Podstawa prawna: Projekt ustawy z dnia 8 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw,https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345565/katalog/12779735#12779735