W kwietniu br. na stronie Urzędu Patentowego RP opublikowano informację o przyjęciu kolejnego Wspólnego Komunikatu oraz Wspólnej Praktyki opracowanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wraz z urzędami krajowymi ds. własności intelektualnej w ramach „Programu Konwergencji”.

Dokument powstał w celu udzielenia wskazówek dotyczących badania wymogów formalnych i podstaw do odmowy lub unieważnienia nowych rodzajów znaków towarowych, tj. znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych oraz nowych sposobów ich przedstawienia, a także dalszego zwiększania przejrzystości, pewności prawa i przewidywalności z korzyścią zarówno dla ekspertów badających zgłoszenia, jak i dla użytkowników.

Nowe wytyczne wejdą w życie z dniem 14 lipca 2021 r. i będą obowiązywać dla postępowań już prowadzonych, jak i zainicjowanych po tym dniu.

Podstawa prawna: „Wspólny Komunikat oraz Wspólna Praktyka w zakresie nowych znaków towarowych – badania wymogów formalnych i podstaw odmowy”, kwiecień 2021 r., dostępny na stronach Urzędu Patentowego RP w zakładce Konwergencja.