3 czerwca 2021 r. na stronie Europejskiej Agencji Leków ukazał się dokument zawierający zalecenia, których celem jest wspieranie prognozowania zapotrzebowania na produkty lecznicze stosowane u ludzi w całej Unii Europejskiej, a także na poziomie krajowym, w sytuacjach wyjątkowych takich jak pandemia Covid – 19.

Przedstawiona w dokumencie metodologia przewidywania zapotrzebowań na leki została oparta na doświadczeniach organów unijnych uzyskanych po pierwszej fali pandemii, a przewidziane w nim zalecenia mają pomóc przede wszystkim w zabezpieczeniu potrzeb pacjentów na wypadek dalszego rozwoju pandemii Covid -19, jak również innych sytuacji kryzysowych.

Podstawa: Dokument Europejskiej Agencji Leków z dnia 3 czerwca 2021 r. na temat prognozowania zapotrzebowania na produkty lecznicze w UE/EOG, https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-regulators-develop-recommendations-forecast- demand-medicines.