W dniu 6 lipca 2021 r. Minister Zdrowia wydał komunikat w sprawie interpretacji § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept (Dz.U. z 2021 r. poz. 1114 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r.

Powyższy przepis reguluje sposób realizacji recepty, w której nie określono sposobu dawkowania. Zgodnie z komunikatem, w lit. b tiret 3 komentowanego przepisu znajduje się omyłka redakcyjna polegająca na braku przecinka po wyrażeniu „w tym leku recepturowego”, w wyniku której pojawiły się wątpliwości co do interpretacji wskazanego fragmentu przepisu.

W ocenie Ministra Zdrowia, powyższy fragment § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia powinien być odczytywany tak, jakby widniał w nim przecinek w miejscu wskazanym powyżej, oraz interpretowany w taki sposób, że do realizacji recepty na dowolny produktu leczniczy przeznaczony do stosowania zewnętrznego na skórę, w tym także na lek recepturowy o takim zastosowaniu, wystarczające jest podanie w treści recepty przez osobę ją wystawiającą częstotliwości stosowania.

Podstawa:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-interpretacji- przepisu-rozporzadzenia-mz-w-sprawie-recept