Z dniem 14 lipca 2021 r. wszedł w życie Wspólny komunikat Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i krajowych urzędów ds. własności intelektualnej dotyczący Wspólnej praktyki w zakresie nowych znaków towarowych. Wspólny komunikat będzie obowiązywać dla postępowań prowadzonych w dniu jego wejścia w życie, jak i zainicjonowanych po tym dniu.

Wspólny Komunikat oraz Wspólna Praktyka zostały opracowane przez EUIPO wraz z urzędami krajowymi w ramach „Programu Konwergencji” w celu udzielenia wskazówek dotyczących badania wymogów formalnych i podstaw do odmowy lub unieważnienia nowych rodzajów znaków towarowych oraz nowych sposobów ich przedstawienia.

Podstawa prawna: „Wspólny Komunikat oraz Wspólna Praktyka w zakresie nowych znaków towarowych – badania wymogów formalnych i podstaw odmowy”, kwiecień 2021 r., dostępny na stronach Urzędu Patentowego RP w zakładce Konwergencja.