Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Zgodnie z założeniami, projektowana ustawa będzie wdrażała szereg rozwiązań prawno-
organizacyjnych, których celem jest poprawa skuteczności, jakości i bezpieczeństwa leczenia.

Projekt ustawy zakłada autoryzację podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpitali), usprawnienie procesu akredytacji w ochronie zdrowia, wprowadzenie rozwiązań w zakresie monitorowania zdarzeń niepożądanych i systemu świadczeń kompensacyjnych, a także prowadzenie rejestrów medycznych.

Zgodnie z projektem, przewidziane w nim rozwiązania mają wejść w życie z dniem 1 stycznia
2022 r.

Podstawa prawna: Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta,
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349305.