1 lutego 2022 r. weszła w życie obniżka stawek podatku od towarów i usług wprowadzona w ramach rządowego programu walki z inflacją (Tarcza Antyinflacyjna 2.0.). Obniżone stawki VAT będą obowiązywały w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Nowa stawka VAT 0% obejmie m.in. preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe oraz preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, a także dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Dnia 31 stycznia 2022 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat wskazujący konsekwencje powyższej zmiany w odniesieniu do niektórych pozycji wykazu refundowanych: leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Treść komunikatu jest dostępna na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Leki refundowane”.

Należy zwrócić uwagę, że stawka 0% nie obejmuje produktów leczniczych ani suplementów diety, a zatem są one opodatkowane dotychczasową stawką VAT.

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 196); Komunikat Ministerstwa Zdrowia (zob. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-zmiany-wysokosci-podatku-vat-dla-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego, ostatni dostęp w dniu 11 lutego 2022 r.).