Główny Inspektor Farmaceutyczny opublikował na swojej stronie internetowej komunikat dla przedsiębiorców w sprawie wywozu leków do Ukrainy.

Zgodnie z komunikatem, działania dotyczące pomocy dla Ukrainy są koordynowane i organizowane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych wraz z Ministerstwem Zdrowia. Przedsiębiorcy zainteresowani przekazaniem produktów leczniczych bądź wyrobów medycznych mogą korzystać z formularzy dostępnych na stronie internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl oraz adresów e-mail: lekidlaukrainy@mz.gov.pl i awizacje.granica@rars.gov.pl.

GIF wskazał także, że jego ustawowe kompetencje nie obejmują wydawania zgód przedsiębiorcom na wywóz leków poza granice Polski, z zastrzeżeniem wydawania pozwoleń na eksport substancji kontrolowanych oraz możliwości wniesienia sprzeciwu do zamiaru wywozu lub zbycia produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności.

GIF przypomniał również, że w obecnej sytuacji dla uzyskania pozwolenia na wywóz substancji kontrolowanych na Ukrainę (w tym zawartych w produktach leczniczych) nie jest konieczne uzyskanie zgody na przywóz od właściwych organów ukraińskich, a wnioski składane do GIF w tym przedmiocie będą rozpatrywane poza kolejnością.

GIF podkreśla, że zgodnie z obecnym stanem prawnym nie istnieją inne okoliczności, w których GIF mógłby wydać lub nie wydać zgody na wywóz leków poza granice kraju.
Podstawy:
https://www.gov.pl/web/gif/Informacja-dla-przedsiebiorcow-w-sprawie-wywozu-lekow-do-ukrainy