Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: „Urząd”) opublikowano komunikat w sprawie przygotowania przez podmioty odpowiedzialne materiałów edukacyjnych w języku ukraińskim wynikających z Planu Zarządzania Ryzykiem (RMP – Risk Management Plan).

Prezes Urzędu poinformował w komunikacie, że podmioty odpowiedzialne przygotowujące materiały edukacyjne w języku ukraińskim powinny wiernie odwzorowywać treść zatwierdzonych przez Urząd materiałów edukacyjnych w języku polskim. Wskazano jednocześnie, że nie jest konieczne przedkładanie przetłumaczonych materiałów edukacyjnych do oceny lub akceptacji przez Urząd. Jedynym obowiązkiem podmiotu odpowiedzialnego lub jego przedstawiciela w tym zakresie jest poinformowanie Urzędu o przygotowaniu materiałów w języku ukraińskim poprzez przesłanie na adres dml@urpl.gov.pl stosownej informacji oraz deklaracji, że przetłumaczone materiały stanowią wierną kopię zatwierdzonych materiałów w języku polskim.

Podstawa:
https://www.urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-z-dnia-17032022-r-w-sprawieprzygotowywania-przez-podmioty-odpowiedzialne