W poniedziałek 25 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych (dalej: „Nowelizacja”).

Główna zmiana wprowadzona przez Nowelizację dotyczy ostrzeżenia umieszczanego w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej, dźwiękowej i wizualnej. W miejsce jego dotychczasowej treści Nowelizacja wprowadza trzy nowe wersje ostrzeżenia oraz ustanawia zasadę, zgodnie z którą każda kolejna reklama danego leku ma zawierać inne brzmienie ostrzeżenia niż poprzednia, z wykorzystaniem wszystkich rodzajów ostrzeżeń.
Ustawodawca zniósł również obowiązek umieszczania informacji o przeciwwskazaniach w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości, a także zaktualizował siatkę pojęciową stosowaną w rozporządzeniu.
Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 26 stycznia 2023 r. Reklama, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed tym terminem i która nie spełnia nowych wymogów, może być rozpowszechniana nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Nowelizacji.

Podstawy:
Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1554