W piątek 28 października 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada m.in. pionizację Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, uregulowanie nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi oraz wprowadzenie nowych zasad przeprowadzania kontroli przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Z perspektywy podmiotów rynku farmaceutycznego bardzo istotna jest również propozycja wprowadzenia opłaty rocznej za posiadanie zezwoleń i wpisów do rejestrów, w tym zezwoleń na wytwarzanie i import produktów leczniczych oraz prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Podstawy:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12365704