26 stycznia weszły w życie przepisy nowelizacji rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych.

Każda reklama leku kierowana do publicznej wiadomości, która zostanie opracowana i  będzie miała być emitowana po dniu wejścia w życie nowelizacji, musi zawierać jedną z trzech wersji ostrzeżeń, inną niż wersja wykorzystana poprzednio. Nowe ostrzeżenia dotyczą reklamy w formie audiowizualnej, dźwiękowej lub wizualnej.

Reklamy kierowane do publicznej wiadomości nie muszą już zawierać informacji o przeciwwskazaniach do stosowania danego leku.

Reklamy leków, których rozpowszechnianie rozpoczęto przed 26 stycznia 2023 r. i które nie spełniają nowych wymogów, mogą być w dalszym ciągu rozpowszechniane do 26 stycznia 2024 r.

Podstawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001554