Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia określającego leki i wyroby medyczne ordynowane samodzielnie przez pielęgniarki i położne.

Projektowane przepisy rozszerzają katalog substancji czynnych zawartych w lekach z grupy leków przeciwzakaźnych stosowanych w chorobach dróg moczowych oraz leków stosowanych do leczenia trudno gojących się ran i odleżyn, które mogą być samodzielnie ordynowane przez pielęgniarki i położne. Wykaz wyrobów medycznych ma zostać poszerzony m.in. o  niepowlekane cewniki urologiczne i igły do insulin. Ponadto pielęgniarki i położne mają uzyskać uprawnienie do samodzielnego wystawienia skierowania na nowe badania, w tym na badanie stężenia we krwi cholesterolu i triglicerydów.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (nr MZ 1465).