Minister Zdrowia powołał zespół, który ma opracować model wdrożenia systemu informatycznego określającego na receptach poziom refundacji za leki.

Zadaniem zespołu jest m.in. analiza międzynarodowych doświadczeń w zakresie automatyzacji określania poziomu refundacji. Zespół ma również dokonać wyboru leków możliwych do uwzględnienia w nowym systemie informatycznym w oparciu o wskazania z obwieszczeń refundacyjnych oraz Charakterystyk Produktów Leczniczych. W toku prac zespół rozważy również możliwość opracowania modelu sztucznej inteligencji, który ma wspomagać decyzje refundacyjne personelu medycznego.

Efektem prac zespołu będzie opracowanie, które zostanie przedstawione do akceptacji Ministrowi Zdrowia.

Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania koncepcji budowy systemu informatycznego określającego na receptach poziom refundacji za leki (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.18)

Podstawa: https://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2023/18/