Komisja Europejska i Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dofinansowuje zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

W dniu 1 marca 2021 roku EUIPO wraz z Komisją Europejską rozpocznie drugą turę naboru wniosków o dofinansowanie na opłaty związane z rejestracją znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w ramach programu „Ideas Powered for Business SM”. Dofinansowanie obejmuje zgłoszenia do krajowych urzędów ds. własności intelektualnej w Unii Europejskiej, EUIPO oraz do Urzędu Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (właściwego dla Holandii, Belgii i Luksemburga).

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z siedzibą w Unii Europejskiej, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, ich roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Program ma trwać przez cały 2021 rok. W ciągu tego okresu przewidziano otwarcie 5 rund aplikacyjnych („okien”), to jest okresów wnioskowania o dofinansowanie. Pierwszy okres składnia wniosków o dofinansowanie został otwarty 11 stycznia i zakończył się 31 stycznia 2021 roku. Kolejne zaplanowane są w dniach od 1 do 31 marca, od 1 do 31 maja, od 1 do 31 lipca oraz od 1 do 30 września 2021 roku.

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Należy mieć na uwadze, że budżet przeznaczony na poszczególne okna jest ograniczony, a dofinansowania będą przyznawane jedynie do wyczerpania środków.

Możliwość uzyskania dofinansowania z programu dotyczy zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, których rejestracji jeszcze nie dokonano. Nie kwalifikują się do dofinansowania znaki towarowe czy wzory przemysłowe zgłoszone do rejestracji przed datą wskazaną w decyzji o przyznaniu dotacji.
Przyznawana dotacja pokrywa do 50% opłaty za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, przy czym maksymalny zwrot kosztów w ramach programu wynosi 1500 euro na beneficjenta.

Procedura wnioskowania o dofinansowanie odbywa się on-line. Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym może on dotyczyć dowolnej liczby znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Do zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego należy przystąpić w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji o przyznaniu dofinansowania. Zgłoszenia również mogą być dokonywane on-line.

Co ważne, opłaty za zgłoszenia muszą zostać uiszczone w całości, a dopiero po ich wniesieniu można ubiegać się o zwrot połowy wpłaconej kwoty (nie więcej niż 1500 euro). Dotacja nie obejmuje żadnych innych kosztów poza opłatami za zgłoszenie.

Komentarz DBS:

Program „Ideas Powered for Business SM” promuje podejmowanie działań na rzecz ochrony własności intelektualnej, co bez wątpienia ocenić należy pozytywnie.

Niewygórowane warunki uzyskania dotacji oraz elektroniczna procedura ubiegania się o nią sprawiają, że może ona okazać się atrakcyjna dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw.

Warto pamiętać, że budżet przeznaczony na realizację programu jest ograniczony, a wnioski o dofinansowanie rozpoznawane są według kolejności zgłoszeń. Przedsiębiorcy chcący ubiegać się o dofinansowanie nie powinni zatem zwlekać z podjęciem decyzji o złożeniu wniosku.

Joanna Mączko-Forgiel
Radca prawny
Zobacz więcej