Jak działamy

Zespół

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz prawie konkurencji.

Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe, szczególnie w zakresie spraw spornych dotyczących własności intelektualnej. W codziennej praktyce doradza Klientom w projektach dotyczących ochrony praw do znaków towarowych oraz patentów i prawa autorskiego, a także w zakresie aspektów IP w transakcjach typowych dla sektora farmaceutycznego.

Prowadzi korespondencję na etapie postępowań przedsądowych w przypadku zagrożenia naruszeniem lub naruszenia praw własności intelektualnej. Reprezentuje Klientów w sporach dotyczących ochrony znaków towarowych, w tym również w sprawach spornych dotyczących ważności praw ochronnych. Przygotowuje analizy oraz projekty umów przeniesienia praw własności intelektualnej, umów licencyjnych, umów dotyczących ‘know-how’ przedsiębiorstwa. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności firm farmaceutycznych. Rozwija również praktykę na gruncie prawa farmaceutycznego. 

Posługuje się językiem angielskim.

Związana z Kancelarią DBS od 2015 roku. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Ukończyła szkolenie zawodowe przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.