Jak działamy

Zespół

Specjalizuje się w regulacjach rynku Life Sciences, zagadnieniach Compliance i etyki w biznesie oraz zarządzaniu ryzykiem prawnym w dużych organizacjach gospodarczych i NGO.

Karierę prawniczą rozpoczynał jako asystent prawny zarządu spółki w trakcie jej wchodzenia w struktury międzynarodowego koncernu farmaceutycznego. Przez osiemnaście lat był dyrektorem ds. prawnych w polskiej części, a przez wiele lat członkiem European Legal Leadership Team jednego z największych globalnych koncernów farmaceutycznych. W ostatnim czasie koncentrował się na budowaniu struktur compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień healthcare compliance oraz przeciwdziałania szeroko rozumianej korupcji. Prowadzi działalność w zakresie pomocy humanitarnej i międzynarodowego prawa humanitarnego.

W swojej karierze zawodowej zajmował się zagadnieniami prawnymi z zakresu regulacji rynku farmaceutycznego, compliance i legal risk management, własnością intelektualną, M&A, restrukturyzacji, ładem korporacyjnym, zarządzaniem kryzysowym, strategiami wprowadzania produktów na rynek.

W 2017r. umieszczony na liście najbardziej wpływowych dyrektorów ds. prawnych w Europie Środkowo – Wschodniej (‘GC Powerlist CEE’) Legal 500.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia Executive Master of Business Administration na University of Illinois.

Poszerzał wiedzę na studiach podyplomowych w zakresie life science (farmakoekonomika, HTA, marketing i prawo farmaceutyczne w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej; prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim; prawo konkurencji i ochrona konsumentów w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego), compliance (Corporate Governance, Risk & Compliance Management w Szkole Głównej Handlowej; Ethics, Integrity & Compliance Professional – ACE, ACO, AWO, AESGO, AMLO w Instytucie Compliance) oraz Alternative Dispute Resolution (Negocjacje i Mediacje w SWPS, Psychologia Społeczna w SWPS, Porozumienie Bez Przemocy w Collegium Civitas).