Prawo gospodarcze

Prowadzimy bieżącą obsługę spółek z sektora farmaceutycznego oraz medycznego w zakresie spraw korporacyjnych i zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestniczyliśmy w złożonych procesach przekształceniowych, takich jak prywatyzacje, restrukturyzacje, zmiany własnościowe. Nasi prawnicy pełnią także funkcję likwidatorów.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Całościową obsługę korporacyjną spółek.
  • Przygotowanie projektów aktów założycielskich, umów, statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów oraz projekty ich zmian.
  • Opracowanie dokumentacji rejestrowej oraz prowadzenie postępowań rejestrowych.
  • Obsługę zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, przygotowanie protokołów oraz projektów uchwał organów spółek.
  • Wsparcie w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych (np. zgłaszanie sprawozdań finansowych).
  • Przygotowanie i analiza dokumentacji prawnej związanej z bieżącą działalnością, w tym umów oraz porozumień.
  • Opiniowanie założeń planowanej działalności.
Porozmawiajmy
Zobacz więcej