Fundacje i stowarzyszenia

Do grona naszych klientów zalicza się szereg fundacji z obszaru ochrony zdrowia.

Zakładamy fundacje, zapewniamy kompletną obsługę prawną ich bieżącej działalności, także w zakresie realizowanych projektów, również tak wymagających jak zagraniczne misje medyczne.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Całościową obsługę korporacyjną.
  • Zakładanie fundacji i stowarzyszeń (przygotowywanie projektów aktów założycielskich, statutów, przygotowywanie dokumentacji rejestrowej).
  • Posiedzenia organów fundacji i stowarzyszeń, projekty uchwał organów.
  • Dokumentację prawną związaną z bieżącą działalnością, w tym umowy oraz porozumienia
  • Opiniowanie założeń planowanej działalności.
Porozmawiajmy
Marta Sroka-Maleta
Radca prawny,
Partner Współzarządzający
Zobacz więcej
Piszemy o tym
Informacja GIF w sprawie wywozu leków do Ukrainy
Alert 17.03.2022
Świadczenia opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy na gruncie specustawy
Alert 10.03.2022
Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich
Newsletter 05.04.2021
Wytyczne PUODO i RPP dotyczące realizacji prawa do informacji o stanie zdrowia pacjenta, przez osoby uprawnione, na odległość
Newsletter 05.12.2020