Compliance

Od szeregu lat opracowujemy oraz wdrażamy procedury Compliance (zgodności z przepisami) u przedsiębiorców z branży farmaceutycznej, a także zapewniamy wsparcie w ich stosowaniu w ramach bieżącej działalności.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Identyfikowanie ryzyk związanych z zapewnieniem zgodności prowadzonej działalności gospodarczej z prawem oraz rekomendowanie zmian ograniczających ryzyko.
  • Opracowywanie polityk, procedur, regulaminów.
  • Przeprowadzanie audytów i kontroli Compliance, w tym przygotowywanie raportów oraz zaleceń pokontrolnych. Wspieramy oraz prowadzimy postępowania wyjaśniające w przypadku zgłoszeń o naruszeniach.
Porozmawiajmy
Mirosław Zapała
Ekspert ds. Compliance i Prawnego Doradztwa Strategicznego
Zobacz więcej
Piszemy o tym
Rozpoznawalność podmiotu zgłaszającego, jako nowe kryterium mające znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd przez znak towarowy
Newsletter 30.11.2020