Działalność lecznicza

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych. Z sukcesem zrealizowaliśmy szereg projektów wymagających specjalistycznego wsparcia prawnego, w tym z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, komercyjnych świadczeń zdrowotnych, a także innych aspektów działalności szpitalnej i ambulatoryjnej.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Doradztwo dotyczące wymogów, jakim podlegają różne formy prowadzenia działalności leczniczej.
  • Przygotowywanie dokumentacji koniecznej do prowadzenia podmiotu leczniczego.
  • Doradztwo w zakresie praw pacjenta oraz zasad wykonywania zawodów medycznych.
  • Prawną weryfikację umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych zarówno w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak i dotyczących komercyjnych świadczeń zdrowotnych.
  • Wsparcie działalności naukowej i badawczej podmiotów leczniczych oraz lekarzy, w tym weryfikację umów o prowadzenie badań klinicznych.
Porozmawiajmy
Andrzej Siwiec
Radca prawny, Partner
Zobacz więcej
Piszemy o tym
Czy branża beauty zostanie wkrótce uregulowana prawnie?
Newsletter 27.02.2024
Skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla branży medycznej i farmaceutycznej
Newsletter 23.06.2023