Prawo żywnościowe

Zakres naszego doradztwa obejmuje pełne spektrum kwestii prawnych związanych z żywnością, począwszy od wymogów regulacyjnych obrotu suplementami diety, poprzez zasady reklamy produktów z tych kategorii, po obsługę transakcji (np. transfer praw własności intelektualnej, dostawy produktów żywnościowych).

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Wymogi prowadzenia obrotu suplementami diety.
  • Zasady reklamy i promocji żywności, w tym suplementów diety, prawną weryfikację projektów materiałów reklamowych.
  • Właściwe oznakowanie suplementów diety. Dbamy o to, by oznakowanie nie wprowadzało w błąd.
  • Prawną weryfikację umów, których przedmiotem jest obrót żywnością (w tym suplementami diety) czy też prawa własności intelektualnej.
  • Postępowania przed organami Inspekcji Sanitarnej.
  • Przeciwdziałanie niezgodnemu z prawem wprowadzaniu produktów do obrotu.
Porozmawiajmy
Agata Bzymek-Waśniewska
Radca prawny,
Partner Współzarządzający
Zobacz więcej
Piszemy o tym
Lek czy żywność? TSUE daje wytyczne prawidłowej kwalifikacji produktów
Newsletter 16.03.2023
Marki parasolowe w reklamie suplementów diety – jak projektowane przepisy oceniają organizacje branżowe
Newsletter 03.03.2023
Czy rynek suplementów diety czeka rewolucja w zakresie reklamy?
Newsletter 19.01.2023