Prawo kosmetyczne

Prawnicy Kancelarii od wielu lat prowadzą obsługę prawną przedsiębiorców prowadzących obrót produktami kosmetycznymi, wspierając ich w różnorodnych projektach biznesowych.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Wymogi prowadzenia obrotu produktami kosmetycznymi.
  • Zasady reklamy i promocji produktów kosmetycznych.
  • Właściwe oznakowanie produktów kosmetycznych. Dbamy o to, by oznakowanie nie wprowadzało w błąd.
  • Prawną weryfikację umów, których przedmiotem jest obrót produktami kosmetycznymi.
  • Postępowania przed organami Inspekcji Sanitarnej.
  • Przeciwdziałanie niezgodnemu z prawem wprowadzaniu produktów do obrotu.
Porozmawiajmy
Agata Bzymek-Waśniewska
Radca prawny,
Partner Współzarządzający
Zobacz więcej
Piszemy o tym
Rozpoznawalność podmiotu zgłaszającego, jako nowe kryterium mające znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd przez znak towarowy
Newsletter 30.11.2020
Ustawa o zawodzie farmaceuty
Alert 30.11.2020