Prawo wyrobów medycznych

Od wielu lat wspieramy przedsiębiorców prowadzących obrót wyrobami medycznymi w ich projektach biznesowych, które wymagają uwzględnienia wymogów prawa wyrobów medycznych.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Wymogi prowadzenia obrotu wyrobami medycznymi (wytwarzanie, import, dystrybucja).
  • Zasady reklamy i promocji wyrobów medycznych.
  • Umowy właściwe dla sektora wyrobów medycznych.
  • Postępowania przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
  • Ochrona własności intelektualnej wyrobów medycznych.
  • Przeciwdziałanie niezgodnemu z prawem wprowadzaniu do obrotu produktów.
Porozmawiajmy
Katarzyna Kroner
Radca prawny
Zobacz więcej
Piszemy o tym
Czy branża beauty zostanie wkrótce uregulowana prawnie?
Newsletter 27.02.2024
Reklama wyrobów medycznych – nowe regulacje w branży wyrobów medycznych
Newsletter 10.05.2023