Jak działamy

Zespół

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, prawie pracy, w zagadnieniach dotyczących nieruchomości oraz szerzej we wszelkich dziedzinach prawa związanych z działalnością gospodarczą.

Karierę zawodową rozpoczynał od pełnienia obowiązków radcy prawnego, a następnie kierował obsługą prawną w dużych podmiotach gospodarczych. Od 1990 roku świadczy pomoc prawną w ramach kancelarii radców prawnych, wspierając biznes od początku procesu przemian gospodarczych.

Nieustannie rozwija i poszerza swoje kwalifikacje. Do dyspozycji klientów stawia dekady doświadczenia procesowego nabytego w prowadzonych postępowaniach sądowych i administracyjnych, z udziałem zarówno podmiotów krajowych i zagranicznych. Pełnił także funkcje likwidatora przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego oraz członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i spółek prywatnych.

Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Od roku 2004 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Dobrzański, Bzymek-Waśniewska, Sroka-Maleta.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację radcowską.