Prawo pracy

Specjalizujemy się w obsłudze firm z sektora farmaceutycznego w zakresie prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy. Z naszego praktycznego wsparcia od ponad 15 lat korzystają pracodawcy, z których wielu zatrudnia setki osób.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Indywidualne oraz zbiorowe prawo pracy na tle powszechnie obowiązujących przepisów, jak i przepisów zakładowych.
  • Restrukturyzację zatrudnienia, w tym zwolnienia grupowe i outsourcing pracowników.
  • Tworzenie i wdrażanie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, w tym regulaminów pracy (także regulaminów pracy zdalnej), regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu socjalnego oraz układów zbiorowych pracy.
  • Wsparcie działań pracodawcy w relacjach z przedstawicielami pracowników, w tym uczestnictwo w konsultacjach i negocjacjach.
  • Postępowania sądowe z zakresu prawa pracy.
  • Audyty z zakresu spraw pracowniczych.
Porozmawiajmy
Agata Bzymek-Waśniewska
Radca prawny,
Partner Współzarządzający
Zobacz więcej