W dniu 27 listopada 2020 r. Senat RP uchwalił zmiany do przyjętej przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. ustawy o zawodzie farmaceuty.

W ramach 14 zmian przyjętych przez Senat, między innymi: (a) rozszerzono katalog czynności podejmowanych w ramach świadczenia opieki farmaceutycznej o przeprowadzanie szczepień ochronnych, (b) wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów, (c) wyłączono możliwość odmowy wydania przez farmaceutę niektórych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, (d) wprowadzono gradację środków stosowanych w razie naruszeń przepisów o obrocie produktami leczniczymi, w tym w szczególności przewidziano, iż unieruchomienie placówki będzie następowało dopiero w przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie.

Ustawa została przekazana do Sejmu w celu dalszych prac.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Andrzej Siwiec
Radca prawny, Partner
Zobacz więcej
Joanna Mączko-Forgiel
Radca prawny
Zobacz więcej