Prawo własności intelektualnej oraz konkurencji

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji przedsiębiorców, w szczególności podmiotów z sektora farmaceutycznego, w sprawach spornych z zakresu prawa patentowego, znaków towarowych jak i nieuczciwej konkurencji.

Prawnicy Kancelarii mogą się poszczycić szeregiem korzystnych rozstrzygnięć sądowych oraz skutecznym współdziałaniem z zagranicznymi kancelariami w ramach postępowań toczących się równolegle w wielu jurysdykcjach.

Posiadamy także unikatowe doświadczenie we wsparciu prawnym projektów wprowadzania do obrotu nowych produktów i kampanii dystrybucyjno-promocyjnych, w tym w zakresie umów przeniesienia praw własności przemysłowej i umów licencyjnych dotyczących produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

 • Sporządzanie lub opiniowanie projektów umów przeniesienia praw własności przemysłowej, umów licencyjnych, umów dotyczących ‘know-how’.
 • Strategie ochrony marki produktu na gruncie prawa własności przemysłowej, przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.
 • Ocenę planowanych działań dystrybucyjnych i marketingowych pod kątem zgodności z prawem konkurencji.
 • Opracowywanie i opiniowanie dokumentacji wewnętrznej podmiotów gospodarczych z zakresu ochrony własności intelektualnej (umowy z pracownikami i współpracownikami odpowiedzialnymi za rozwój produktów, regulacje wewnętrzne – regulaminy, instrukcje
  w zakresie ochrony opracowywanych rozwiązań/know-how).
 • Prowadzenie korespondencji na etapie postępowań przedsądowych (warning letters/ cease and desist letters) w przypadku zagrożenia naruszeniem lub naruszenia praw własności intelektualnej (m.in. patenty, znaki towarowe).
 • Zastępstwo procesowe w sprawach spornych z zakresu prawa patentowego, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, w tym:
  • w postępowaniach spornych prowadzonych przez Urząd Patentowy RP (sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, etc.).
  • w postępowaniach zabezpieczających zmierzających do uzyskania tymczasowych zakazów i nakazów m.in. zakazu sprzedaży, produkcji, importu produktu.
  • w postępowaniach sądowych o ustalenie bądź naruszenie praw wyłącznych.
 • Projekty z sektora farmaceutycznego, w tym w szczególności:
  • badanie sytuacji prawno-patentowej produktu leczniczego na potrzeby strategii market access, często we współpracy z zespołem rzeczników patentowych.
  • kompleksowe analizy możliwości uzyskania wyłączności na gruncie przepisów Prawa farmaceutycznego, w tym również dla produktów leczniczych sierocych oraz dla wskazań pediatrycznych.
  • Doradztwo z zakresu ochrony własności przemysłowej w ramach importu równoległego, w tym reprezentacja w sprawach spornych na etapie przedsądowym i sądowym.
Porozmawiajmy
Marta Sroka-Maleta
Radca prawny,
Partner Współzarządzający
Zobacz więcej
Piszemy o tym
Ważne dla przedsiębiorców zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
Newsletter 19.05.2023
Reklama wyrobów medycznych – nowe regulacje w branży wyrobów medycznych
Newsletter 10.05.2023
Istotne zmiany w procedurze cywilnej – przywrócenie równowagi stron w sprawach o zabezpieczenie w sporach z zakresu własności intelektualnej
Newsletter 03.04.2023